Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

20%

20.00%

Bắc Mỹ

15%

15.00%

Nam Mỹ

6%

6.00%

Trung Mỹ

5%

5.00%

Đông Âu

5%

5.00%

Nam Âu

3%

3.00%

Châu Phi

3%

3.00%

Đông Á

3%

3.00%

Nam Á

2%

2.00%

Đông Nam Á

2%

2.00%

Châu Đại Dương

2%

2.00%

Trung Đông

2%

2.00%

Tây Âu

2%

2.00%

Bắc Âu

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Thị trường trong nước 30.00%
Bắc Mỹ 20.00%
Nam Mỹ 15.00%
Trung Mỹ 6.00%
Đông Âu 5.00%
Nam Âu 5.00%
Châu Phi 3.00%
Đông Á 3.00%
Nam Á 3.00%
Đông Nam Á 2.00%
Châu Đại Dương 2.00%
Trung Đông 2.00%
Tây Âu 2.00%
Bắc Âu 2.00%
Tổng doanh thu hàng năm: US$5 Million - US$10 Million
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 61% - 70%

Khả năng thương mại

Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 11-20 People
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này